Lättare att välja kön

Det ska stå individen fritt att ändra det kön som registrerats i folkbokföringen, och detta liksom medicinsk könskorrigering ska gälla från 15 års ålder.