#Äldreresan: "Inspirerande hur engagemang och vilja stärker äldres vardag"

De som arbetar inom äldreomsorgen behöver bli fler och yrket behöver erbjuda tillräckligt bra villkor för att ännu fler ska vilja jobba där. Dessutom ska platserna på äldreboenden bli fler. Äldreminister Åsa Regnér har under 2015 och 2016 besökt åtta kommuner runt om i landet för att ta reda på hur regeringen på bästa sätt kan stärka äldreomsorgen. Den 7 juni avslutades turnén #Äldreresan med besök i Munkedals kommun och i Göteborgs stad.