Ledamöter i Kommissionen för jämlik hälsa utsedda

Idag har samtliga ledamöter i regeringens kommission för jämlik hälsa utsetts. I nästa vecka påbörjar kommissionen arbetet för att lämna förslag till regeringen som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar.
Pressmeddelande Från Socialdepartementet, Gabriel Wikström