Ledamöter utsedda till entreprenörskapskommitté

Finansminister Anders Borg har utsett ledamöter till den kommitté som ska se över förutsättningarna för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Professor Pontus Braunerhjelm har tidigare utsetts till ordförande i kommittén.

Pressmeddelande: Ledamöter utsedda till entreprenörskapskommitté

Finansdepartementet,
22 maj 2014