Lena Dahl tf vd för Pacta

Styrelsen i Pacta har beslutat att utse Lena Dahl till tillförordnad vd för arbetsgivarförbundet Pacta med tillträde senast den 1 januari 2018.