Lena Hagman om Riksbankens besked: "Överskattar löneutvecklingens inverkan på inflationstakten"

​Riksbanken har kommit med besked rörande reporäntan, som förblir oförändrad på –0,5 procent. Samtidigt reviderar man ner de närmaste årens löneökningstakt något – men räknar ändå med att löneglidningen ska ta ordentlig fart kommande år.
Lena Hagman, chefekonom på Almega, kommenterar prognosen.