Lena Micko ny ordförande för SKL

Lena Micko valdes idag till ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting mellan 2015-2019. Hon är SKL:s första kvinna på den posten.