Livsmedelsstrategin i fokus på Myntkabinettet

På onsdag den 13 januari medverkar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i Jordbruksverkets livsmedelsseminarium på Kungliga Myntkabinettet där han kommer att berätta om arbetet med den svenska livsmedelsstrategin.