”LOU kan skada viktiga lokala värden”

Lagen om offentlig upphandling, LOU, upplevs inte sällan som ett hot mot den sociala väv som är särskilt stark i den lilla kommunen. Det menar Nils Hyllienmark (M), advokat och fullmäktigeledamot i Höganäs.

Nils Hyllienmark (M).
Foto fr. LinkedIn.

Han påpekar att eftersom LOU bygger på principen att alla ska få ge anbud vid upphandling – även företag med verksamhet i den stora världen – så upplevs lagen inte sällan som ett hot mot den sociala väv som är särskilt stark i den lilla kommunen.

Han tror att många kommunpolitiker känner igen dilemmat när LOU ska tillämpas i en lokal verklighet. Han skriver: ”Av omsorg om kommunens medborgare görs därför ibland försök att undkomma de negativa konsekvenserna av LOU, även om det rättsligt är tveksamt. Det vore dock felaktigt att kalla det för korruption.”

Värna viktiga funktioner

Om man ska komma till rätta med korruption vid upphandling måste man också kunna se de negativa följder lagen kan få, menar advokaten. Hans förslag är att kommunerna ges möjligheter att värna lokalt viktiga funktioner, samtidigt som verklig misshushållning med kommunala resurser bör straffas. 

Nils Hyllienmark lanserar därför följande förslag:

1. Svenska EU-parlamentariker och den svenska regeringen bör aktivt verka för att höja beloppsnivåerna över vilka de mest detaljerade upphandlingsreglerna ska tillämpas.

2. En översyn bör göras av de nationella regler som gäller för upphandling under tröskelvärdena så att större hänsyn kan tas till lokal anknytning där så är motiverat.

3. De straffrättsliga reglerna bör ses över och stramas upp så att även vänskapskorruption utan omedelbar ekonomisk betydelse kan komma att betraktas som straffbar.

Artikeln bygger på en debattartikel införd i Dagens Samhälle (2023-03-06).