Lunchseminarium 25/9 Göteborg: Hur ökar vi innovationskraften?

Kunskapsintensiva tjänsteföretag har oftast inte någon FoU-avdelning. Ändå innoverar de dagligen i driften av sin verksamhet och i sina tjänsteerbjudanden, oftast i samverkan med kunden. Dagens stödjande strukturer för innovation och utveckling är formerad i en industriell kontext. Det är svårt för KIS-företag att nå akademiens kunskap och få till samverkan. Vilka behov finns och hur når vi dem?