Lyckad rättsutredning

Utredningen för ett stärkt civilsamhälle har i februari 2016 lämnat betänkandet ”Palett för ett stärkt civilsamhälle”. Vi har för utredningens räkning bidragit med en analys avseende juridiska frågeställningar kopplade till användandet av återinvestering av vinst som kriterium vid genomförande av offentliga upphandlingar.