Lyssna på näringslivet, Fridolin


Ledarskapet är grundläggande för bättre kunskapsresultat i skolan, skriver en grupp näringslivspersoner på DN-debatt idag. Fredric Skälstad, skolpolitisk expert, konstaterar att ledarskap är ett område där det finns stor kunskap inom näringslivet.