Magdalena Andersson deltar i Ekofinrådsmöte i Bryssel

Den 8 december deltar finansminister Magdalena Andersson i Ekofinrådets möte i Bryssel. Vid mötet står ett antal skattefrågor på dagordningen, bland annat en lägesrapport om de diskussioner som ett antal länder för om samarbete kring skatt på finansiella transaktioner och antagande av slutsatser rörande bekämpning av skatteflykt och skatteundandragande.