Magdalena Andersson deltar i Ekofinrådsmöte i Bryssel

Den 12 februari deltar finansminister Magdalena Andersson i Ekofinrådets möte i Bryssel. Vid mötet kommer ministrarna att diskutera ett åtgärdspaket för bekämpning av skatteflykt som kommissionen nyligen har lagt fram. Rådet ska också diskutera och anta slutsatser om en åtgärdsplan från kommissionen i arbetet med att förhindra finansiering av terrorism.