Magdalena Andersson deltar i Ekofinrådsmöte i Bryssel

Den 8 mars deltar finansminister Magdalena Andersson i Ekofinrådets möte i Bryssel. På dagordningen står ändring av direktivet om obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning, där målet är att nå en allmän inriktning.