Magdalena Andersson deltar i Ekofinrådsmöte i Bryssel

Den 25 maj deltar finansminister Magdalena Andersson i Ekofinrådets möte i Bryssel. Huvudpunkten på dagordningen är direktivet mot skatteundandraganden, där målsättningen är att rådet ska nå en allmän inriktning.