Magdalena Andersson deltar i Ekofinrådsmöte i Luxemburg 17 juni

Den 17 juni deltar finansminister Magdalena Andersson i Ekofinrådets möte i Luxemburg. På dagordningen står bland annat direktivet mot skatteundandraganden, där målsättningen är att rådet ska nå en politisk överenskommelse.