Sverige röstade mot ansvarsfrihet för EU:s budget

Under finansministrarnas möte i Bryssel den 17 februari röstade Sverige tillsammans med Nederländerna och Storbritannien emot att föreslå att Kommissionen beviljas ansvarsfrihet för EU:s budget för 2013. Under mötet diskuterades även det fortsatta arbetet med att etablera en europeisk fond för strategiska investeringar. Sverige representerades av finansminister Magdalena Andersson.

Artikel: Sverige röstade mot ansvarsfrihet för EU:s budget
Pressmeddelande: Magdalena Andersson deltar i Ekofinrådsmöte i Bryssel

Finansdepartementet,
18 februari 2015