Magdalena Andersson till finansministermöte i Bryssel

Tisdag den 10 mars deltar finansminister Magdalena Andersson i Ekofinrådets möte i Bryssel. Vid mötet väntas en av huvudpunkterna bli förordningen om den Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), som utgör en del av kommissionens investeringsplan för Europa.

Pressmeddelande: Magdalena Andersson deltar i Ekofinrådsmöte i Bryssel

Finansdepartementet,
9 mars 2015