Magnus Henrekson om sjukskatten: "Den brutaliserar arbetsmarknaden”


Regeringen frångår den klassiska socialdemokratiska välfärdspolitiken med förslaget om att företagen ska betala samhällets nota för långtidssjukskrivna, varnar professor Magnus Henrekson. De generella välfärdssystemen urholkas samtidigt som arbetsmarknaden brutaliseras.