Mål och myndighet – En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken

En särskild utredare har sedan våren 2014 följt upp och analyserat utvecklingen mot jämställdhet och jämställdhetspolitikens genomförande och bedömt politiska insatsers effektivitet i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen. Utredningen lämnades till regeringen 7 oktober 2015.

Rättsdokument, Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet