Malmö högskola och Riksantikvarieämbetet ser fram emot att byta personalsystem

Många myndigheter står just nu inför beslutet att avropa ett nytt personalsystem. Några som redan tagit språnget är Malmö högskola och Riksantikvarieämbetet. Innan sommaren kommer de båda att gå i skarp drift med Evrys system Primula, något som känns både nervöst och kul.