Många goda exempel på effektivare kärnverksamhet

I regleringsbrevet fick Ekonomistyrningsverket i uppdrag att identifiera goda exempel på hur myndigheter har ökat effektiviteten i sina kärnverksamheter. Flera myndigheter svarade på ESV:s förfrågan om att dela med sig av sina erfarenheter och ett drygt tjugotal myndigheter deltar nu i projektet.