Många kommuner lyckas bra med sfi

Många kommuner visar goda resultat för elever som läser svenska för invandrare. Fyra av tio som hoppar av sfi har arbete. Det visar nya nyckeltal som mäter resultaten på kommunnivå.