Många nyheter på Stora redovisningsdagen

Den 26 november samlades omkring 400 kollegor från statsförvaltningen på Stora redovisningsdagen, för att ta del av aktuella nyheter som berör alla som arbetar med myndigheternas finansiella redovisning.