Många sa sin mening på dialogmöte om lagkrav på e-faktura

Många leverantörer och även några it-företag deltog i Ekonomistyrningsverkets dialogmöte om lagkrav på e-faktura till offentlig sektor. Vi hoppas att uppslutningen är lika bra den 20 mars, då vi arrangerar ytterligare ett dialogmöte. Bakgrunden är att ESV fått ett regeringsuppdrag att utreda om Sverige bör införa ett krav på att offentlig sektor enbart ska ta emot e-faktura.