Många saknar kunskaper om invandring till Sverige- ny undersökning

I denna nya opinionsundersökning om svenskars attityder till och kunskaper om invandring, gjord i samarbete med Novus, visar vi bland annat att 4 av 10 svenskar är positiva till förslag om minskat flyktingmottagande och 2 av 10 svenskar är positiva till ökat flyktingmottagande.