Många stora frågor när Ekofin möts den 17 juni

En diger dagordning väntar EU:s finansministrar när de träffas den 17 juni i Luxemburg. Ministrarna förväntas komma överens om direktivet mot skatteundandraganden. På dagordningen står också kampen mot finansiering av terrorism och förberedelser av Europeiska rådets möte den 28-29 juni. Ministrarna ska bland annat också anta EU-kommissionens landsspecifika rekommendationer och slutsatser om att stärka bankunionen.