Många uppdrag i ESV:s regleringsbrev

Ekonomistyrningsverkets (ESV) regleringsbrev för 2016 innehåller många nya uppdrag, utöver återkommande uppdrag som exempelvis EU-revision, utfall och prognoser på statens budget samt Hermes-verksamheten. Flera av de nya uppdragen handlar om att utveckla redovisningen i staten.