Många villiga att avstå från antibiotika

87 procent av drygt 40 000 tillfrågade är beredda att avstå antibiotika när så är möjligt även om det skulle innebär några extra sjukdagar. Stöd till livsstilsförändringar välkomnas, bland både kvinnor och män.