Maria Larsson tar emot ett delbetänkande från utredningen om tvångsvård för barn och unga

På en pressträff klockan 11.30 idag tar barn- och äldreminister Maria Larsson emot delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3) från särskilde utredaren Håkan Ceder, utredningen om tvångsvård för barn och unga. I delbetänkandet lämnar utredningen ett antal förslag för en trygg och säker vård för placerade barn.

Delbetänkande: Boende utanför egna hemmet – placeringsformer för barn och unga

Socialdepartementet,
11 februari 2014