Märket vägledande för LO och Svenskt Näringsliv


Industrins normerande roll utmanas framför allt av det fackliga samarbetet 6F. Svenskt Näringsliv och LO rekommenderar gemensamt att parterna på arbetsgivar- och arbetstagarsidan ser industriavtalet som norm vad gäller löneökningar i såväl procent som kronor.