Marknadsläget och förenkling i fokus under jordbruksrådsmötet i Bryssel

När landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och de europeiska jordbruksministrarna samlas idag i Bryssel kommer de att bland annat att diskutera hur marknadsläget för jordbruksprodukter förändrats sedan det extrainsatta rådsmötet i september där ett krispaket till mjölk- och grisproducenter presenterades.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Sven-Erik Bucht