Marknadsmissbruksutredningen har överlämnat slutbetänkande

Marknadsmissbruksutredning har i dag överlämnat sitt slutbetänkande " Marknadsmissbruk II" till regeringen. Utredningen föreslår bland annat att de bestämmelser i marknadsmissbruksförordningen som kräver en implementering i svensk lagstiftning genomförs huvudsakligen genom en ny lag, i vilken bl.a. anges att Finansinspektionen är behörig myndighet i Sverige enligt förordningen.

SOU 2014:46 Marknadsmissbruk II

Finansdepartementet,
27 juni 2014