Martin Magnusson ny SOI-ordförande

Ordföranden i Sveriges Offentliga Inköpare heter fortfarande Martin – fast Magnusson i efternamn. Karlstads inköpschef efterträder Martin Kruse som innehaft posten i fyra år. OFFENTLIGA AFFÄRER har fått en pratstund med honom.

Martin Magnusson.

Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) håller sina årsdagar 16-18 april i Malmö och passar på att välja ny ordförande. Själva årsmötet avhölls den 17 april. Martin Magnusson har varit vice ordförande under ett antal år och greppar nu klubban för att leda styrelsen och organisationen.

OA: Gratulerar till ordförandeposten, Martin! Vilka frågor ser du som viktigt att driva för SOI framöver?

– Tack, som sagt, det känns som ett stort förtroende! Även fortsättningsvis ska vi ha ett öra mot marken och driva de frågor som är våra medlemmars utmaningar här och nu. Vi vill även titta framåt och se vad som är nästa viktiga fråga att driva.

– Vi menar att en robust inköpsförmåga är viktig, men inte enbart i inköpsfunktionen utan det omfattar hela organisationen. Det gäller att ha en god beredskap. Det som är bra i en kris är det man skapar i vardagen. Det gäller att vara rustad i vardagen så att man kan hantera det oväntade. Om det normala fungerar så har man en beredskap för det oväntade. Hela organisationen ser sin del. Man jobbar tillsammans med en tydlig styrning och där alla drar sitt strå till stacken. Inköpsorganisationen måste kanske gå före, vi ser ju frågorna med inköpsglasögon, men vi behöver ha ledningen med oss.

Hur har årsdagarna varit hittills?
– Vi hade civilministern (Erik Slottner, red:s anm.) på besök i går och vi kommer att vara en naturlig speaking partner till regeringen. Kanske var vår upplevelse att han talade till oss och inte så mycket med oss, även om han sa många bra saker. Vi har gärna en dialog om vad regeringen kan göra, men då bör den prata med oss och inte bara till oss. Den uppfattningen märktes på konferensen.

Har det skett några fler förändringar i styrelsen?
– Martin Kruse valde att lämna styrelsen och ersätts av Katarina Kristiansson, Trafikverket. Ny vice ordförande är Helena Sköld Lövgren, Uppsala kommun. I övrigt är styrelsen oförändrad.

På LinkedIn uppger Martin Magnusson han är stolt och glad över att ha blivit vald till ny ordförande i Sveriges Offentliga Inköpare. ”Det känns inspirerande att få förmånen att leda vår fina förening med 1700 medlemmar som varje dag arbetar med offentligt inköp i hela Sverige. Tillsammans skapar vi värde”, skriver den nye SOI-ordföranden.

Läs mer om SOI:s årsdagar 2024 här.