Massiv kritik mot regeringens förslag om ny sjukskatt

​Regeringens förslag om hälsoväxling har redan fått omfattande kritik i flera remissinstanser. I det remissvar som lämnats till regeringen avstyrker även Almega förslaget i sin helhet och anser att det behövs andra åtgärder för att minska sjukfrånvaron.