Mattias Goldmann talar på Energy & Transport

Konferensen Energy & Transport arrangeras av Nordiska Rådet och hålls på Kungliga Ingengörsvetenskapsakademins konferenscenter den 6 februari. Mattias kommer att tala om den nordiska modellen för hållbara transporter, samt delta i paneldiskussionen om framtiden för nordiskt energi. och transportsammarbete. För mer information om konferensen, se hemsidan.