Med anledning av medieuppgifter

Media har uppmärksammat ett uppträdande vid ett SKL-arrangemang i Uppsala. SKL tycker uppträdandet var olämpligt, avbröt uppträdandet och bad om ursäkt till närvarande.