Medel till SKL för spridning av insatser om positiv hälsoutveckling för nyanlända

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beviljades på onsdagens regeringssammanträde 30 miljoner kronor för nationell spridning av insatser om positiv hälsoutveckling för nyanlända och asylsökande.