Medlarträff om BRF-förhandlingen

SKL/Pacta träffade igår medlarna i förhandlingen om ett nytt avtal mellan SKL och Brandmännens riksförbund. SKL noterar också att felaktig information sprids till media.