Medlemskap i eSam bidrar till ESV:s uppdrag inom digitalisering

Ekonomistyrningsverket (ESV) är ny medlem i E-samverkansprogrammet (eSam). Det är en frivillig fortsättning på E-delegationens arbete med ambitionen att driva på digital samverkan i offentlig sektor. Medlemskapet bidrar till ESV:s uppdrag att stödja regeringens satsning på Digitalt först och att arbeta för att hela den offentliga förvaltningen utvecklar rätt sorts e-förvaltningsinitiativ.