Medlemskap inspirerar våra hållbara upphandlingar

SKL Kommentus, med Peter Nohrstedt och Olof Molander, har blivit invald för ännu en treårsperiod som medlem i den rådgivande kommittén inom FN:s program för hållbar upphandling. Insynen i hur man gör på andra håll i världen blir till stor nytta i vårt dagliga arbete.

Fler länder och världsdelar börjar uppmärksamma och använda offentlig upphandling för att driva på hållbarhetsarbetet. Det känns viktigt att vara med i detta internationella sammanhang så vi kan se och lära. SKL Kommentus kan även bidra med egen erfarenhet och kompetens från Sverige som länge legat i topp när det gäller miljöanpassad och hållbar upphandling.

Genom medlemskapet ser vi fram emot intressanta projekt och goda exempel som inspiration framöver.