Medling om nytt avtal

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta har tillsammans med Brandmännens Riksförbund (BRF) begärt medling i RiB förhandlingar.