Mehmet Kaplan medverkar på Politikerforum

I dag deltar bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan i Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft – Politikerforum. Mehmet Kaplan kommer där att berätta om regeringens arbete med digitaliseringen av Sverige.