Mehmet Kaplan samlar landets nya bredbandskoordinatorer

Den 2 och 3 februari håller Bredbandsforum en uppstartsträff för de regionala bredbandskoordinatorerna. It-minister Mehmet Kaplan inleder på tisdag den 2 februari bredbandskoordinatorernas uppstartsmöte med att belysa hur betydelsefullt deras arbete är för att regionalt uppnå regeringens bredbandsmål.