Mehmet Kaplan tar emot Digitaliseringskommissionens betänkande

Idag överlämnade Digitaliseringskommissionens ordförande Jan Gulliksen betänkandet Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden (SOU 2015:91) till it-minister Mehmet Kaplan. Digitaliseringskommissionen presenterar i sitt betänkande sex strategiska vägval för Sverige tillsammans med åtgärdsförslag.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Mehmet Kaplan