Mehmet Kaplan tar emot förslag om effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur

Idag överlämnades utredningen Statens bredbandsinfrastruktur som resurs (SOU 2016:1), till bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan. Utredningen innehåller en rad förslag på hur bredbandsinfrastrukturen kan effektiviseras.