Mer byråkrati kan drabba tusentals företagare


2 000 svenska bolag tvingas att rapportera sitt hållbarhetsarbete från 2017 om regeringens avsikter blir verklighet. Det är betydligt fler än de 100 företag som berörs av det ursprungliga EU-direktivet. Svenskt Näringsliv är starkt kritisk.