Mer fakta i välfärdsdebatten efterlyses


Det behövs fortfarande mer forskning och bättre mått för att mäta kvalitet i välfärden, oavsett om det är en offentlig eller privat utförare. Det konstaterades på ett seminarium i Almedalen där effekterna av konkurrens i välfärden diskuterades. Anders Morin och Mikael Witterblad, ansvariga för välfärdspolitiska frågor på Svenskt Näringsliv, presenterade även sex områden där det behövs kompletterande regleringar i välfärden.