Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel

Regeringen lämnade den 28 januari propositionen "Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel" till riksdagen. Regeringen föreslår i propositionen bland annat att personer erbjuds välja hjälpmedel, när det finns olika hjälpmedel tillgängliga inom landstinget eller kommunen. Ändringarna i hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen föreslås att träda i kraft den 1 juli 2014.

Prop. 2013/14:67 Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel

Socialdepartementet,
28 januari 2014